O nas

ABYSS OF MIND

AMF została założona w 2018 roku jako organizacja pozarządowa i non-profit w celu promowania, rozwoju i poprawy jakości życia, promowania wartości przyrodniczych i kulturowych oraz edukacji pozaformalnej wśród młodych ludzi.

Zgodnie z celami Fundacja działa w dziedzinie współpracy międzynarodowej, kultury, sztuki, edukacji, nauki i badań, zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Fundacja aktywnie działa organizując szkolenia, konferencje, warsztaty oraz projekty międzynarodowe. Nasze cele w tej dziedzinie koncentrują się na poprawie dostępności i jakości kształcenia, a także na zwiększeniu świadomości na temat istnienia możliwości rozwoju międzynarodowego dla młodzieży. Współpracujemy z firmami i organizacjami, które cenią sobie współpracę międzynarodowych, wielokulturowych i wielojęzycznych zespołów. Fundacja współpracuje z organizacjami i instytucjami z całej Europy. Nasi partnerzy wspierają międzynarodową mobilność szkoleń i wymianę edukacyjną. Głównie koncentrujemy się na kształceniu i szkoleniu zawodowym w ramach programu Erasmus +. Podobnie jak w Erasmus +, mamy doświadczenie w realizacji projektów w ramach programu POWER.

Abyss of Mind została założona przez grupę młodych entuzjastów z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu projektów na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Założyciele uczestniczyli w wymianach młodzieży i szkoleniach, a także pracowali nad kilkoma projektami i partnerstwami. Mamy doświadczenie w organizowaniu wydarzeń kulturalnych i sportowych we współpracy z lokalnymi władzami, organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi, aby promować między innymi znaczenie aktywnego i zdrowego życia.

Działania Funacji obejmują promowanie współpracy na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym, międzynarodowe przyjaźnie, promowanie zwyczajów, wartości historycznych i kulturowych, organizowanie szkoleń, warsztatów i seminariów.