Projekt „Przez multikulturalność do integracji europejskiej” NR. 2022-3-PL01-KA152-YOU-000102907 finansowany ze środków programu Erasmus+

Realizacja projektu była inicjatywą wolontariuszy naszej Fundacji. Podczas podsumowania działań i planowania przyszłych inicjatyw zauważyli, że jednym z priorytetów powinno być przeprowadzenie kolejnego projektu, który umożliwi większej liczbie osób zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z edukacją międzykulturową. Bazując na naszych doświadczeniach z poprzednich działań, ustaliliśmy, że główne cele projektowe to:

 • Integracja młodzieży z różnych krajów europejskich poprzez poznanie ich kultury, sztuki, tradycji i historii.
 • Przełamywanie stereotypów i odkrywanie podobieństw między krajami Unii Europejskiej.
 • Wskazywanie wspólnych dróg rozwoju i integracji dla uczestniczących w projekcie krajów.
 • Tworzenie dla młodych ludzi płaszczyzny do rozwoju umiejętności i zdobywania nowych doświadczeń życiowych i zawodowych poprzez organizację, koordynację i podsumowanie samodzielnego projektu w ramach programu Erasmus+.
 • Rozwój osobisty uczestników poprzez zaangażowanie ich na każdym etapie projektu.
 • Budowanie nowej sieci partnerstw między organizacjami zaangażowanymi w projekt, opierającej się na aktywnym udziale młodzieży.
 • Promowanie programu Erasmus+ wśród młodych ludzi i przekazywanie informacji o możliwościach, jakie daje aktywne uczestnictwo w programie.
 • Stworzenie edukacyjnej gry planszowej z ciekawostkami o krajach uczestniczących w wymianie.
 • Nagranie wideo-relacji z wystawy kulturowej i działań podczas wymiany młodzieży dla lokalnej społeczności.
 • Nagranie filmów przedstawiających kultury i tolerancję obu krajów uczestniczących w wymianie.
 • Przygotowanie krótkich filmów dotyczących wpływu kontaktu międzykulturowego i współpracy międzynarodowej na rozwój Europy i tworzenie nowych inicjatyw.

Staramy się, aby udział w projekcie był dla uczestników okazją do szerokiego rozwoju intelektualnego, społecznego i osobistego. Chcemy, aby młodzież czuła się współodpowiedzialna nie tylko za rezultaty projektu, ale także za swoje wrażenia i doświadczenia wyniesione z udziału w wymianie.

Głównym działaniem było przeprowadzenie wymiany młodzieży, w której wzięło udział 44 osoby w wieku od 18 do 30 lat, w tym czterech liderów grupy. Harmonogram działań został zaplanowany tak, aby każdy uczestnik miał istotny wpływ na podejmowane aktywności i czerpał jak najwięcej wiedzy, doświadczenia i umiejętności.

Do projektu zaangażowano młodzież z mniejszymi szansami, pochodzącą z małych miejscowości oddalonych od dużych miast. Różnorodność grupy pozwoliła uwypuklić proces uczenia się uczestników, którzy dzięki wymianie doświadczeń i wiedzy poszerzyli swoje horyzonty myślowe i nauczyli się spojrzeć na te same rzeczy z różnych perspektyw.

Szczegółową relację z działań wymiany młodzieży można znaleźć na Facebooku naszej Fundacji.