W dniach 17-23.03.2019 członkowie naszej Fundacji uczestniczyli w wymianie młodzieży – SAY – Street Activism Youth, która odbyła się w Chorwacji w przepięknym mieście Karlovac.
W wymianie uczestniczyło w sumie 21 osób z Chorwacji, Grecji oraz z Polski. Głównym tematem wymiany była rewitalizacja przestrzeni publicznych poprzez różnego typu instalacje artystyczne oraz dzieła. W ramach naszych zajęć poruszyliśmy także wiele ważnych tematów m.in związanych z tolerancją, prawami człowieka, a także z włączeniem społecznym i pracą z młodzieżą z mniejszymi szansami. W ramach zajęć nasza grupa zaprezentowała także jak wygląda sztuka ulicy w naszym kraju. Odbyły się także gry miejskie i wywiady uliczne w ramach, których mieliśmy okazję porozmawiać z lokalną młodzieżą. Zwieńczeniem naszej pracy w trakcie wymiany był zorganizowany przez nas event dla lokalnej społeczności, w trakcie którego zaprezentowaliśmy wyniki naszej pracy na wymianie, stworzyliśmy własne instalacje artystyczne, a także promowaliśmy program Erasmus+.

Udział w projekcie zainspirował nas do dalszego działania w obszarze kultury i sztuki. Wróciliśmy do Polski z głowami pełnymi pomysłów na nowe działania i projekty.

Z całego serca chcieliśmy podziękować naszemu chorwackiemu partnerowi KA-MATRIX za doskonałą organizację wymiany i inspirujące zajęcia! 

On 17-23.03.2019 we participated in the Youth Exchange – SAY – Street Activism Youth, which took place in Croatia in the beautiful city of Karlovac.
The main topic of the YE was the revitalization of public spaces through various types of artistic installations. As part of our workshops and activities, we disscused about many important topics related to tolerance, human rights, as well as social inclusion and youth work with fewer opportunities. As part of the YE our group i.a. presented how street art in our country looks like. During YE we had city games and street interviews – we had the opportunity conduct interviews with local young people. The culmination of our work during the YE was an event for the local community. During event we presented the results of our work on the YE, we created our own artistic installations, and also promoted the Erasmus + program.

Participation in the project inspired us to continue activities in the field of culture and art. We come back to Poland with heads full of ideas for new activities and projects.

We would like to thank our Croatian partner KA-MATRIX for the perfect organization and inspiring activities!