Pomysł realizacji projektu wypłynął bezpośrednio od młodzieży, która zaangażowana jest w nasze organizacje. Tematyka projektu była bliska dla każdego z uczestników. Wszyscy byli zainteresowani poznaniem nowej kultury, bądź swoje pasje łączy z filmem. Były to osoby, które udzielają się w różnego rodzaju przedsięwzięciach kulturalnych np. teatrach, wydarzeniach, zajęciach dla dzieci etc. Uczestnicy posiadali różnego rodzaju doświadczenia w tematyce projektu dzięki czemu mogli uczyć się od siebie nawzajem i wymieniać się swoją wiedzą. W projekt zostali także zaangażowani uczestnicy z mniejszymi szansami co pozytywnie wpłynęło nie tylko na ich rozwój ale także na poszerzenie horyzontów pozostałych uczestników, którzy na co dzień nie spotykają się z przeszkodami ekonomicznymi, geograficznymi bądź społecznymi.
W trakcie wymiany uczestnicy prowadzili zajęcia, które zostały przygotowane przez nich na etapie spotkań przed wymianą.
Głównymi celami naszego projektu były:
*integracja międzykulturowa młodzieży poprzez poznanie kultury, sztuki, tradycji i historii,
*przełamanie krzywdzących stereotypów dotyczących Polski i Ukrainy,
*wskazanie wspólnych dróg rozwoju oraz sposobów integracji krajów uczestniczących w projekcie
*stworzenie dla młodych ludzi płaszczyzny, na której mogą rozwijać swoje umiejętności oraz zdobywać nowe doświadczenia życiowe
*rozwój osobisty uczestników projektu, poprzez zaangażowanie na każdym etapie realizacji projektu,
*zbudowanie silnego partnerstwa Polsko – Ukraińskiego, pomiędzy organizacjami zaangażowanymi w projekt
*promocja Polsko – Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży wśród młodych ludzi
*nagranie wideo-relacji z działań w trakcie wymiany młodzieży,
Wszystkie nasze działania w trakcie projektu realizowaliśmy będziemy poprzez zasady edukacji nieformalnej, wymianę doświadczeń, wiedzy oraz umiejętności. Głównym tematem naszego projektu była kultura i jej wpływ na nasze społeczeństwa. To właśnie poprzez działania kulturowe realizowaliśmy nasze cele. W trakcie projektu nie skupiliśmy się tylko na „tradycyjnych” aspektach kulturowych ale poruszyliśmy także takie istotne w kontekście dzisiejszych czasów zagadnienia jak np. kultura masowa, jej wpływ czy też zanikanie tradycji na rzecz uniwersalnych zwyczajów.

W trakcie projektu w dniach 14-21.08.2021r. w Poroninie zrealizowana została wymiana młodzieży, w której uczestniczyło 40 osób z Polski i z Ukrainy.

Pełną relację z przeprowadzonych przez nas działań wymiany znaleźć można na FB naszej Fundacji (klik)

https://www.facebook.com/AbyssofMindFoundation

Poniżej znaleźć można niektóre filmy stworzone przez uczestników naszego projektu

\

Jednym z działań jakie prowadziliśmy po zakończeniu wymiany młodzieży było upowszechnianie i promocja działań projektu. Informacje dotyczące naszych działań rozesłane zostały do lokalnych mediów z którymi współpracujemy.

Podkowiańska Fundacja Abyss of Mind Foundation, w dniach 14-21.08.2021r. zorganizowała Polsko-Ukraińską Wymianę Młodzieży, w przepięknej górskiej miejscowości Poronin (okolice Zakopanego). Projekt finansowany był ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki. W wymianie brało udział 40 osób, po 20. Wymiana odbywała się pod hasłem „ Youth Cultural Dialogue” i przebiegła w duchu tolerancji, wsparcia i poszanowania kultur obu państw. Dużo było zabawy, integracji, spotkań z lokalną społecznością i zajęć merytorycznych. W trakcie wymiany każdy z uczestników otrzymał koszulkę z nadrukiem, notes oraz materiałowy worek zawierające tytuł, informacje o finansowaniu projektu oraz logo PURWM.

W ostatnich dniach w lokalnych szkołach naszego powiatu odbywały się spotkania upowszechniające wyniki naszej wymiany. Zorganizowaliśmy wystawę wielkoformatowych plansz ze zdjęciami z wymiany, roll upy z pełną informacją o projekcie i z logo PURWM tak, aby łatwiej było pozyskać wszelkie dane kontaktowe dla osób zainteresowanych kolejnymi wymianami. Pokazywaliśmy zdjęcia, relacje z codziennych zajęć i opowiadaliśmy o wspólnie spędzonym czasie. Mnóstwo było pytań ze strony uczestników spotkania, dużo śmiechu i pozytywnej energii. Wiele osób wyraziło zainteresowanie uczestnictwem swoim lub dziecka w tego typu przedsięwzięciach w przyszłości.